Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Ταυτότητα Προγράμματος
  Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και συμμετέχουν ωφελούμενοι σύμφωνα με εισοδηματικά κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα από:
  1. την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων
  2. την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές
  3. τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες / εργοδότες) από διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.)
  4. τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος
 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Ιωάννη Κορνάρου 1, Εσταυρωμένος Τ.Κ. 714 10, e-mail info@hmu.gr, τηλ. 2810379200.
 3. Σκοπός Επεξεργασίας
  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα:
  • εγγραφή στο πρόγραμμα
  • επικοινωνία / ενημέρωση για σχετικά θέματα
  • διαβίβαση στους μέντορες / εργοδότες του προγράμματος για την υλοποίηση του προγράμματος και τη συνέχιση παροχής εργασιακής καθοδήγησης από την πλατφόρμα
  • την υλοποίηση του προγράμματος και επέκτασης του
 4. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
  Συλλέγονται αρχικώς για την εγγραφή σας τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Email. Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συλλέγονται επιπλέον τα εξής δεδομένα: Ηλικία, Φύλο, Πόλη διαμονής, Τηλέφωνο, Οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός Τέκνων, Επίπεδο Εκπαίδευσης, Εργασιακή Κατάσταση, Συμβατότητα εργασίας με σπουδές, δικαιούχος / μη δικαιούχος Τ.Ε.Β.Α., ύπαρξη ή όχι ατομικού φακέλου προσόντων, επίπεδο γνώσεων πληροφορικής, γνώση και επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, αποτέλεσμα test holland, κατηγορία ευάλωτής κοινωνικής ομάδας (εφόσον ανήκετε), τομέας απασχόλησης στον οποίο επιθυμείτε να λάβετε καθοδήγηση, χρόνος εργασιακή εμπειρίας στον τομέα απασχόλησης που επιλέγετε να λάβετε καθοδήγηση, προσδοκία από την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, προηγούμενη συμβουλευτική καθοδήγηση (εφόσον έχετε λάβει στο παρελθόν).
 5. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων
  Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η λήψη της ρητής, γραπτής συγκατάθεσής σας διαμέσου του παρόντος εντύπου, την οποία σύμφωνα και με το αρ. 8 GDPR μπορείτε να παράσχετε.
 6. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας
  Ο Οργανισμός μας, διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για διάστημα 10 ετών.
 7. Αποδέκτες
  Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν: ΕΛΜΕΠΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και για ερευνητικούς σκοπούς (Στατιστικά στοιχεία σε Διδακτορική Διατριβή).
 8. Τα δικαιώματά σας
  Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον Οργανισμό μας ή στους κατά περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι:
  1. υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους
  2. εναντίωση στην επεξεργασία τους
  3. φορητότητα των δεδομένων σας
  4. δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 9. Επικοινωνία

  Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας, την εταιρεία ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕ με υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο τον κ. Γεώργιο Τσουλούφα, στο e-mail dpo@hmu.gr τηλ. 210 6216997.

  Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

  Για την αναλυτική ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.hmu.gr/el/hmu/16346

 1. Ταυτότητα Προγράμματος
  Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και συμμετέχουν ωφελούμενοι σύμφωνα με εισοδηματικά κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα από:
  1. την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων
  2. την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές
  3. τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες / εργοδότες) από διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.)
  4. τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος
 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Ιωάννη Κορνάρου 1, Εσταυρωμένος Τ.Κ. 714 10, e-mail info@hmu.gr, τηλ. 2810379200.
 3. Σκοπός Επεξεργασίας
  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα:
  • εγγραφή στο πρόγραμμα
  • επικοινωνία / ενημέρωση για σχετικά θέματα
  • διαβίβαση στους καθοδηγούμενους/απασχολούμενους του προγράμματος για την υλοποίηση του προγράμματος
  • την υλοποίηση του προγράμματος, την επέκταση και παροχή καθοδήγησης πέρα του προγράμματος
 4. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
  Συλλέγονται αρχικώς για την εγγραφή σας τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Email. Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συλλέγονται επιπλέον τα εξής δεδομένα: Ηλικία, Φύλο, Πόλη Εργασίας, Επάγγελμα, Τηλέφωνο, Εκπαιδευτικές βαθμίδες που μπορείτε να προσφέρετε καθοδήγηση (mentoring), Κατηγορίες Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων τις οποίες επιθυμείτε να καθοδηγήσετε, Εργασιακούς τύπους που επιθυμείτε να παρέχετε καθοδήγηση, τομέας / εις απασχόλησης στους οποίους θα προσφέρετε καθοδήγηση, επίπεδο εργασιακής εμπειρίας ωφελούμενων που επιθυμείτε να προσφέρετε καθοδήγηση, παροχές βάσει εργασιακών συνθηκών, αριθμός ατόμων που μπορείτε να καθοδηγήσετε.
 5. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων
  Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η λήψη της ρητής, γραπτής συγκατάθεσής σας διαμέσου του παρόντος εντύπου, την οποία σύμφωνα και με το αρ. 8 GDPR μπορείτε να παράσχετε.
 6. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας
  Ο Οργανισμός μας, διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για διάστημα 10 ετών.
 7. Αποδέκτες
  Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν: ΕΛΜΕΠΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και για ερευνητικούς σκοπούς (Στατιστικά στοιχεία σε Διδακτορική Διατριβή).
 8. Τα δικαιώματά σας
  Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον Οργανισμό μας ή στους κατά περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι:
  1. υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους
  2. εναντίωση στην επεξεργασία τους
  3. φορητότητα των δεδομένων σας
  4. δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 9. Επικοινωνία

  Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας, την εταιρεία ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕ με υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο τον κ. Γεώργιο Τσουλούφα, στο e-mail dpo@hmu.gr τηλ. 210 6216997.

  Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

  Για την αναλυτική ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.hmu.gr/el/hmu/16346