Γενικά

Η παρούσα πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης « Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 » με σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με του Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Ειδικότερα, αποτελεί μέρος της επιμέρους δράσης του προγράμματος σχετικά με την εργασιακή καθοδήγηση με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των ωφελούμενων του προγράμματος για την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και κατάρτισης τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των συμπραττόμενων εταίρων, μέσα από την συμβουλευτική με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε ωφελούμενους Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) αλλά και σε πρόσφατους αποφοίτους και σε νεαρούς επαγγελματίες με μερικά χρόνια ή καθόλου επαγγελματικής εμπειρίας, οι οποίοι επιθυμούν εργασιακή καθοδήγηση. Καθώς επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί να καταρτιστεί για τις επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης στον τομέα του από ένα έμπειρο Μέντορα με πολυετή πείρα στο χώρο. Οι μέντορές του προγράμματος παραμένουν αυστηρά εθελοντές και προσφέρουν τις συμβουλές τους στο πλαίσιο ενημέρωσης και κατάρτισης των ΕΚΟ και όχι μόνο, αφιλοκερδώς. Κανονίζουν οι ίδιοι τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε συμβουλευόμενο (mentee) ανά περίπτωση. Ως προς τα καθήκοντα του μέντορα, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διαχείριση της σχέσης καθοδήγησης, την προώθηση και κατάρτιση του εκπαιδευόμενου, την παρακίνηση και την ενθάρρυνσή του. Ο επαγγελματίας/μέντορας καλείται να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία του στον εργαζόμενο ή άνεργο που έχει αναλάβει, με στόχο ο τελευταίος να αναπτύξει προσωπικές και τεχνικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και να βελτιώσουν την πρόοδο και την επαγγελματική ανάπτυξη του.

Βασικά στοιχεία - δεξιότητες μέντορα που ζητούνται

Εργασιακή καθοδήγηση (Mentoring)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα από:

  1. Την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων
  2. Την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές
  3. Τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) από διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού)
  4. Τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος

Ο συμπεριληπτικός τρόπος προσέγγισης της εργασιακής καθοδήγησης σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες πρωτοτυπεί στον τρόπο καθοδήγησης και ανάπτυξης των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ΕΚΟ και των ευκαιριών απασχόλησης τους. Η συμπεριληπτική καθοδήγηση (inclusive mentoring) έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους συμμετέχοντες πληροφόρηση, υποστήριξη, ενδυνάμωση, στην κοινωνική/επαγγελματική ένταξη τους. Η ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα ενισχύει την συμβουλευτική διαδικασία προωθώντας (μέσα από διάφορες τεχνικές και εργαλεία) τις προοπτικές και δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Παρέχεται στον συμμετέχοντα η δυνατότητα να διαχειριστεί και να γνωρίσει τον εαυτού του, να αναδείξει τα ενδιαφέροντα του, και τις αξίες του καθώς και να αναπτύξει γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας αφού του γνωστοποιούνται τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Πως αντιστοιχίζομαι και επικοινωνώ με τον εργοδότη/ μέντορα μου μέσω της πλατφόρμας

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στη «Πλατφόρμα ΕΛΜΕΠΑ» διαθέτει μια φιλική προς το χρήστη διαδικασία εγγραφής. Με την καταχώρηση των δεδομένων, αυτόματα ακολουθεί αντιστοίχιση και έπειτα δυνατότητα επικοινωνίας, με τον κατάλληλο εργοδότη/μέντορα μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας. Οι αιτούντες με την εισαγωγή τους στο σύστημα και καταχωρώντας τα δεδομένα που αφορούν την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τον εργασιακό τύπο, τις εργασιακές αξίες και τον Τομέα απασχόλησης που επιθυμούν, η πλατφόρμα προσφέρει αυτόματα το καλύτερο ταίριασμα δεδομένων «data matching» ωφελούμενου και εργοδότη/μέντορα με σκοπό την αποτελεσματική καθοδήγηση/κατάρτιση για την εύρεση μιας θέσης στην αγορά εργασίας.

Πως γίνεται η διαδικασία εισδοχής Ωφελούμενων και Μεντόρων

Βήμα 1

Ο Μέντορας/Εργοδότης εγγράφεται στην πλατφόρμα και αποστέλλει ένα σύντομο Βιογραφικό (προαιρετικά ανεβάζει και ένα βίντεο αυτοπαρουσίασης). Έπειτα συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία στην καρτέλα εισδοχής του.

Βήμα 2

Ο Ωφελούμενος δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία στην καρτέλα και ένα ερωτηματολόγιο εισδοχής. Η πλατφόρμα αυτόματα θα αντιστοιχίσει τον ωφελούμενο με ένα διαθέσιμο μέντορα/εργοδότη που να ταιριάζει στις ανάγκες του.

Βήμα 3

Μετά την αντιστοίχιση, ο ωφελούμενος μπορεί να δει το Βιογραφικό ή το βίντεο αυτοπαρουσίασης του Μέντορα/Εργοδότη του πριν την διαδυκτιακή συνάντησή τους. Ο Μέντορας/Εργοδότης με τη σειρά του βλέπει τους ωφελούμενους και τους αποδέχεται στέλνοντάς τους στο chat τη διαθεσιμότητα του για την επικείμενη διαδικτυακή συνάντησή.

Μέσω της πλατφόρμας ενσωματώνεται η θεωρία στην πράξη μέσα από τις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι μια ανοιχτή διαδικασία και για τις ΕΚΟ. Η συναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και η δημιουργία αγχολυτικού κλίματος αποτελούν επίσης κάποιες βασικές παραμέτρους της επιτυχημένης συνεργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας Περιφέρεια Κρήτης Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους